Arhīvs

Dzimtās valodas dienai veltīts sarīkojums ar Z. Daudziņas un A. Kukuvasa piedalīšanos
ESF projekta ”Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu profesionālās kompetences pilnveide” 2010. gada rezultāti
Valodas vakaru ciklā dzejnieks un atdzejotājs Uldis Bērziņš
2011. – lībiešu valodas un kultūras gads
Jauna grāmata par vispārīgās valodniecības jautājumiem
Valodas vakars ar rakstnieku Ēriku Hānbergu
Lai veiksme, panākumi un miers Jūs pavada Jaunajā gadā!
Pedagogu meistarklases
Valodas vakaru ciklā dzejnieks Imants Auziņš
Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
Latviešu valodas aģentūra valsts svētkos Latvijai veltī trīs grāmatas
Darba sludinājums
Specifiskiem valodas jautājumiem nav vietas referenduma biļetenos
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar rakstnieci L. Muktupāvelu
Izstrādāti priekšlikumi mācību programmu pilnveidošanai
Eiropas Valodu diena 2010
Mācību satura un valodas integrēta apguve 6 mācību priekšmetos (vēsturē, bioloģijā, matemātikā, ekonomikā, literatūrā, kulturoloģijā)
Latviešu valodas apguves metodika
Valodas vakarā tikšanās ar dzejnieku un atdzejotāju Knutu Skujenieku
Konkursi Latvijas skolu jaunatnei
Viktorīnas “Valodas pētnieks” uzvarētāji
Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides kursu vadītāju pakalpojumi
Meistarklašu programmu izveide un īstenošana
Viktorīna “Valodas pētnieks”
Latviešu valodas, literatūras, bilingvālo mācību, pirmsskolas un sākumskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide
Noslēgušies Latviešu valodas aģentūras rīkotie kursi tālākizglītotājiem
Valodas vakaru ciklā dzejnieks un atdzejotājs Māris Salējs
Radošās nometnes skolotājiem
Kurzemē notiks divas latviešu valodas skolotāju radošās darbnīcas
Aglonā notiks latviešu valodas skolotāju radošā darbnīca
Latviešu valodas skolotāju radošās darbnīcas Cēsīs, Kokneses un Beverīnas novadā
Valodas vakarā tikšanās ar literatūrzinātnieku un dzejnieku Valdi Ķikānu
Sākas latviešu valodas skolotāju radošās darbnīcas
Latviešu diasporas skolotāju un ārzemju augstskolu lektoru seminārs
Izdots piektais populārzinātnisku rakstu krājums
Eiropas Valodu diena 2009 fotogrāfijās
Noslēgušies Eiropas Valodu dienas pasākumi
Plašsaziņas līdzekļiem
Konference “Pirmais vārds”
Eiropas Valodu diena 2009
Pētījums «Valoda»
«Atslēgas»
Biļetens «Tagad»
Izveidota skolotāju ideju grāmata
Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu kompetences pilnveide
Valodas vakaru cikls “Un es tieši gāju vārdu meklēt” 2010
Tiks izstrādāta interaktīva spēle latviešu valodas apguvei „Latvija drauga acīm”