Arhīvs

Latviešu valodas aģentūras sveiciens Latvijas Republikas Proklamēšanas 93. gadadienā!
Valsts svētkos iznāk grāmata „Ko, Latvija, Tev varu dot?”
Izdota V. Ernštreita grāmata „Lībiešu rakstu valoda”
Valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu meklēt” tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi
Seminārs par lībiešu valodu Viļņas Universitātē
Eiropas Valodu dienas pasākumi fotogrāfijās
Noticis ceturtais izglītojoši informatīvais seminārs “Latviešu valoda digitālajā vidē”
Apmēklētāju pieņemšanas laiks 6. un 7. oktobrī
Konkursa “Valodas pētnieks” rezultāti
Aicinām skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Starp tevi un mani ir valoda”
Informatīvi izglītojošu semināru cikls Latvijas augstākajās izglītības iestādēs
Seminārs Viļņas Universitātē par lībiešu valodu, kultūru un vēsturi
Bilingvālie dzejas lasījumi
Eiropas valodu diena 2011
Apmeklētāju pieņemšanas laiks 26. un 27. septembrī
Latviešu valoda arī Ķīnā
Noticis trešais izglītojoši informatīvais seminārs “Latviešu valoda digitālajā vidē”
Darba sludinājums
Pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma CLIL
Krustvārdu mīkla „Valodas pētnieks”
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu
Pedagogu radošās darbnīcas Ventspils novadā 22.08.-26.08.2011
Aicinājums Rīgas mazākumtautību skolām!
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar dzejnieci Liānu Langu
Noslēdzies Latviešu valodas aģentūras (LVA) īstenotais projekts „Mācību programmas un materiālu latviešu valodas apguves veicināšanai izveide un ieviešana trešo valstu valstspiederīgo bērniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem” Nr. IF/2009/1.6./8
Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta izvērtēšanas un sabiedrības informēšanas seminārs
Rīgas Domes atbalstīts projekts „Latviešu valodas kursi sākumskolas skolēnu vecākiem”
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar rakstniekiem Māru Svīri un Vladimiru Kaijaku
Sveiciens Līgo svētkos!
Apmeklētāju pieņemšanas laiks 22. jūnijā
Informatīvs seminārs „Latviešu valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie izdevumi un nozīmīgākie pasākumi”
Paziņojums
Skolotāji tiek aicināti apgūt profesionālās pilnveides programmu
Beigušās Ķelnes Universitātes emeritētā profesora Heinca Fātera (Heinz Vater) vieslekcijas Latvijas augstskolās
Darba sludinājums
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar dramaturģi Leldi Stumbri
Izdots sestais populārzinātnisku rakstu krājums
Seminārs “Latviešu valoda digitālajā vidē” fotogrāfijās
Latviešu valoda digitālajā vidē: datorrīki un programmas zinātniski pētniecisko darbu izstrādē
Cienījamie 9. klašu skolotāji!
Ķelnes Universitātes emeritētā profesora Heinca Fātera (Heinz Vater) lekcijas Latvijas augstskolās
Novēlam priecīgas Lieldienas!
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar dzejnieku un atdzejotāju G. Godiņu
Radošās darbnīcas vasarā
Konkurss uz lektora vietu Pekinas Svešvalodu universitātē
Informējam par Latviešu valodas aģentūras maksas pakalpojumiem
Projekts „Mācību programmas un materiālu latviešu valodas apguves veicināšanai izveide un ieviešana trešo valstu valsts piederīgo bērniem vecuma no 13 līdz 18 gadiem”
Datorlingvistikas seminārs „Latviešu valoda digitālajā vidē”
Valodas vakaru ciklā A. Aizpurietes jaunākās dzejoļu grāmatas “Ledusskapja šūpuļdziesma” atvēršana
Balsošana par krējuma izstrādājuma nosaukumu ir beigusies