Arhīvs

Aicinām skolotājus pieteikties kursiem
Latviešu valodas aģentūrā iespējams iegādāties pētījumu „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010”
Aicinām trešo valstu valstspiederīgos jauniešus apgūt latviešu valodu!
Ieguldījums Tavā nākotnē
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar rakstnieci M. Asari
Latviešu valodas aģentūra uzsāk sadarbību ar NRA
Labdien! Hello! Guten Tag! jeb Latvijas skolās ienāk CLIL
Latviešu valodas aģentūra informē Saeimas Izglītības un zinātnes komisiju par darbības rezultātiem, īstenojot valsts valodas politiku
Latviešu valoda Viļņas Universitātē
Nāc uz sarunu dienu „Jaunietis. Valoda. Mediji”!
Metodiskais kabinets “Tīne” informē
Latviešu valodas apguves kurss pieaugušajiem – internetā!
Tartu Universitātē atklāts Baltistikas kabinets
Aicinām piedalīties valodas vakaros „Un es tieši gāju vārdu meklēt”!
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar Sergeju Moreino
Profesionālās pilnveides programmas visā Latvijā
Noskaidroti publiskās runas konkursa „ES piedzimu laikā” uzvarētāji
Piedalies akcijā „Es dāvinu Tev pasaku!”
Pedagogu pieredzes materiāli
Publiskās runas konkurss ar devīzi „ES piedzimu laikā”
LVA izdotā grāmata “Lībieši 44 atbildēs” nominēta Zelta ābeles balvai
Latviešu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju sanāksme
LVA izstrādātos materiālus varēs apskatīt un iegādāties Latvijas Grāmatu izstādē 2012!
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar dzejnieku J. Elsbergu
„Tehnoloģiju jaunumi un idejas radošam, efektīvam darbam skolā”
Profesionālās pilnveides programma „Mācību satura un valodas integrētas apguves metodika”
LVA metodiskais kabinets
Dzimtās valodas diena 2012
Pateicamies visiem labas gribas cilvēkiem, kas referendumā atbalstīja latviešu valodu!
Referendumā balsosim PRET
Latviešu valodas aģentūras pētījuma „Valodas situācija Latvijā: 2004–2010” slaidrāde
LTV šodien, 13. februārī, interneta tiešraidē pārraidīs pētījuma „Valodas situācija Latvijā 2004–2010” prezentāciju!
LATVIEŠU VALODA IR LATVIJAS PAMATVĒRTĪBA – IDENTITĀTES PAMATS UN VALSTISKUMA KODOLS
Latviešu valodas aģentūra organizē pasākumus latviešu kā vienīgās valsts valodas statusa apliecināšanai
Klaipēdas Universitātes studentu atbalsts vienai valsts valodai Latvijā
Latviešu valodas aģentūra organizē pasākumus latviešu kā vienīgās valsts valodas statusa apliecināšanai
Noskaidroti uzvarētāji skolēnu radošo darbu konkursā „Starp tevi un mani ir valoda”
Latviešu valodas aģentūras valodas konsultantu darba laiks
Latviešu valodas kursi Rīgas mazākumtautību skolu skolēnu vecākiem
Valodas vakarā tikšanās ar dzejnieku Jāni Rokpelni
Valodniecības vēsture mūsdienām: iznākusi K. Mīlenbaha „Darbu izlase”
Aicinām piedalīties Dzimtās valodas dienas pasākumos
Mācīsimies izglītošanās procesā izmantot divas vai vairākas valodas…
Valodas vakaru ciklā „Un es tieši gāju vārdu meklēt” tikšanās ar rakstnieku Andri Kolbergu
Priecīgus Ziemassvētkus!
Izdots informatīvs mācību palīglīdzeklis „Lībieši 44 atbildēs”
Izdota profesora, valodnieka B. Spolska grāmata „Valodas pārvaldība”
Pedagogu meistarklases
Grāmatu prezentācija
Valodas vakaru ciklā tikšanās ar Annu Žīguri un Juku Rislaki