Iepirkumi

Atklāts konkurss „Interaktīvu mācību līdzekļu digitalizācija” (iepirkuma identifikācijas nr. LVA/2018/03/ESF/AK)

Atklāts konkurss „Interaktīvu mācību līdzekļu digitalizācija” (iepirkuma identifikācijas nr. LVA/2018/03/ESF/AK)

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Interaktīvu mācību līdzekļu digitalizācija (Iepirkuma Nr. LVA/2018/03/ESF/AK) 26.01.2018 16.02.2018. plkst.16.30 LVA 2018 03 AK nolikums 24012018
Cita Informācija.  Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem – LVA 2018 03 AK atb uz jaut 09022018

 

Iepirkums “Pētījuma specifiskās mērķauditorijas klātienes aptaujas un fokusa grupas veikšana, datu apstrāde”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
„Pētījuma specifiskās mērķauditorijas klātienes aptaujas un fokusa grupas veikšana, datu apstrāde” (Iepirkuma Nr. LVA 2017/13/MI) 23.10.2017 03.11.2017. plkst.16.30 LVA 2017 13 MI 23102017
Cita Informācija.  Piedāvājumu iesniegšnas termiņš atbilstoši IUB publikācijai ir 03.11.2017. plkst. 16.30.

 

Iepirkums “Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi”

Iepirkuma priekšmets i.d. Izsludināts Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Dokumentācija
Audiovizuāla informatīva un izglītojoša materiāla izstrādes pakalpojumi (Iepirkuma Nr. LVA 2017/09/MI/PMIF) 23.03.2017 04.04.2017. plkst.16.00  LVA 2017 09 MI IF 23032017
Cita Informācija.  Pasūtītāja noteiktā paredzamā līgumcena ir līdz EUR 9100, 00 bez PVN.

Precizējam, ka iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā ir:

LVA 2017/9/MI/PMIF.

LVA 2017 09 Paziņojums par rezultatiem Lēmums

LVA 2017 09 Iepirkuma līgums