Meklējam autorus CLIL materiālu izstrādei

Latviešu valodas aģentūra izsludina konkursu uz autoru/metodiķu amata vietām nepilna laika darbam ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.

 1. CLIL materiālu izstrāde. Interaktīva spēle skolēniem dabaszinībās sākumskolā latviešu, angļu un vācu valodā

 1.1. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.05.2017.–31.07.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā sākumskolā,

– pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāka par 5 gadiem),

– pedagoģiskā darba pieredze dabaszinību un latviešu valodas mācīšanā,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

– izstrādāt mācību materiāla koncepciju,

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar projekta īstenošanās iesaistītā satura konsultantu/metodiķi un citiem materiāla izstrādātājiem.

 

1.2. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.07.2017.–30.09.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā,

– pedagoģiskā darba pieredze dabaszinību mācīšanā,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar satura konsultantu/metodiķi un citiem iesaistītajiem materiāla izstrādē.

 

1.3. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.06.2017.–31.08.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā,

– pedagoģiskā darba pieredze svešvalodas priekšmetu mācīšanā,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar satura konsultantu/metodiķi un citiem iesaistītajiem materiāla izstrādē.

 

 

 1. CLIL materiālu izstrāde. Interaktīvs mācību materiāls skolēniem sākumskolā sociālajās zinībās latviešu, angļu un vācu valodā

 

 1. 1. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.06.2017.–30.09.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā sākumskolā,

– pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāka par 5 gadiem),

– pedagoģiskā darba pieredze sociālo zinību un latviešu valodas mācīšanā,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

izstrādāt mācību materiāla koncepciju,

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar satura konsultantu/metodiķi un citiem iesaistītajiem materiāla izstrādē.

 

 1. 2. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.05.2017.–31.07.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā sākumskolā,

– pedagoģiskā darba pieredze,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar satura konsultantu/metodiķi un citiem iesaistītajiem materiāla izstrādē.

 

 1. 3. Autors/metodiķis

Darba līguma termiņš: 01.06.2017.–31.08.2017.

Prasības:

– akadēmiskā izglītība vai profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai informācijas tehnoloģiju jomā,

– pedagoģiskā darba pieredze,

– prasmes mācību un metodisko materiālu veidošanā,

– prasme darboties digitālā vidē,

– svešvalodu prasmes angļu un/vai vācu valodā.

Pienākumi:

 1. CLIL materiālu izstrāde:

– izstrādāt mācību materiāla struktūru,

– kopā ar citiem autoriem izstrādāt mācību materiāla saturu.

 1. Iepazīties ar informatīvo un metodisko resursu apkopojumu par CLIL metodikas un mācību satura jautājumiem.
 2. Materiāla sagatavošanas laikā sadarbība ar satura konsultantu/metodiķi un citiem iesaistītajiem materiāla izstrādē.

 

Iesniedzamie dokumenti:

– CV latviešu valodā,

– motivācijas vēstule latviešu valodā,

– izglītības dokumenta kopija.

 

Lūdzam iesniedzamos dokumentus līdz 2017. gada 27. aprīlim sūtīt uz e-pastu agentura@valoda.lv vai iesniegt personīgi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīgā.