Meistarklase skolotājiem “Domāšanas un radošuma kompetences pilnveide pirmsskolā valodas nodarbībās”