Meistardarbnīca “Latvijas kultūrvides faktori latviešu valodas prasmes B un C līmeņa apguvē”