Latviešu valodas aģentūra izsludina konkursu uz amata vietām darbam ES struktūrfondu projektā Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā”.