Materiāli

Attīstīsim bērna valodu

Latviešu valodas aģentūra no tautiešiem ārzemēs bieži saņem dažādus jautājumus par dzimtās valodas un mītnes zemes valodas apguvi. Dzimtās valodas saglabāšana ģimenē diasporas situācijā vienmēr ir bijis sarežģīts un grūts process. Kā palīdzēt bērnam apgūt dažādas valodas, kāpēc ir svarīgi bērnam apgūt ne tikai mītnes zemes, bet arī dzimto valodu – uz šiem un daudziem citiem valodu apguves jautājumiem lūgsim atbildēt ne tikai valodniekus, pedagogus un psihologus, bet arī citus cilvēkus ar interesantu un vērtīgu pieredzi valodu apguvē (mācīšanās un mācīšanas jomā) un lietojumā.

Pirmā saruna ar Latvijas Universitātes profesori Inu Druvieti un Vitu Kalnbērziņu.

Lasīt vairāk

 

Programmu paraugi pamatizglītībā

TooltipLiteratūra 4.-9. klasei (1.variants)
TooltipLiteratūra 4.-9. klasei (2.variants)
TooltipLatviešu valoda 4.-9. klasei (1. variants)
TooltipLatviešu valoda 4.-9. klasei (2. variants)
TooltipLatviešu valoda un literatūra 1.-9. klasei, skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu

 

Vispārējā vidējā izglītībā

TooltipLiteratūra (1. variants)
TooltipLiteratūra (2. variants)
TooltipLatviešu valoda (1. variants)
TooltipLatviešu valoda (2. variants)

 

Mācību programmas diasporas skolām

 

Pārbaudes darbi

 

2009./2010. mācību gada uzdevumi

3. klase

TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (1. diena)
TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (2. diena)
TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā (3. diena)
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

6. klase

TooltipIeskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

9. klase

TooltipEksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipEksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

Vidusskola

TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās

 

2008./2009. mācību gada uzdevumi

3. klase

TooltipIeskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

6. klase

TooltipIeskaite latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipIeskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās

9. klase

TooltipEksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipEksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās

Vidusskola

TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā latviešu mācībvalodas izglītības programmās
TooltipCentralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās