Piedāvājam iepazīties ar valodas konsultācijām lietotnē „Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze”.

Lietotnē apkopoti:

LVA lingvistiem biežāk uzdotie jautājumi;

sadaļā „Valodas konsultācijas” skaidrotie jautājumi LVA izdotajos populārzinātnisko rakstu krājumos „Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi”;

VVC Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi.