Izdots un prezentēts jauns zinātniski metodiskais izdevums „Tagad”