Izdota populārzinātniska grāmata „Ceļavējš cilvēku ciltij: valoda sabiedrībā”