Atziņas no semināra „Ieguvumi un izaicinājumi darbā ar jauniebraucējiem”